Tuesday, June 29, 2010

Các chuyên đề giải toán bằng máy tính casio FX570MS dành cho THCS

Bài viết này dành cho giáo viên và học sinh đang luyện thi HSG máy tính bỏ túi lớp 9. Bài viết chia thành 7 chuyên đề
1. Tính giá trị của biểu thức
2. Giải phương trình, hệ phương trình
3. Tìm số dư
4. Tìm UCLN, BCNN, tìm số ước của một số, phân tích một số ra thừa số nguyên tố
5.
--> Lập trình tính tổng và tìm số hạng của dãy số Un
6. Bài toán gửi lãi xuất ngân hàng
7. Các bài toán hình học
Cuối cùng là một số đề thi HSG máy tính bỏ túi lớp 9.
Tải về
MrH